„U nás je Vám lépe“

Zdeňka Poláková

Pekárkova 24
Praha 4 Modřany
777 312 204
zdenabk@seznam.cz

Motýlci

Metamorfní technika

neboli cesta proměny (motýlí masáž)

 • Proč metamorfní technika (MT) ? 
 • Metamorfní technika je relaxační a velmi příjemná metoda pro odblokování traumat a schémat utvořených v období prenatálního vývoje. Pojem metamorfóza doslova znamená přeměnu, ta se vztahuje k životním vzorcům, které mají být přeměněny.  
 • Je založena na principu uvolnění  energie,  která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození . Bloky  jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních  a hlavě.
 •  Je úspěšná při řešení zdravotních  problémů i velmi starého původu a to jak fyzického tak psychického a emocionálního. 
 •  Je vhodnápro všechny,  jak pro děti, tak i dospělé.
   
 •  Je výborná pro urovnání:
                                                      hyperaktivity,
                                                      poruch sebeovládání, 
                                                      agresivity,
                                                      poruch CNS,ADD,
                                                      autismu,
                                                      pro těhotné maminky a pro zdravý vývoj jejich miminek.
 •  Je to výjimečný  prostředek pro osobní proměnu,  prostředek pro uvolnění starých citových bloků, strachů a  stresů ,pro získání zdraví síly a hlavně pohody.
 • (MT)  mění  životní vzorce,  které se vytvořily v prenatální období našeho života. 
  Jedná se o takové životní vzorce, jež se v rodině předávají z generace na generaci a brání tak harmonickému toku energií, které má
  člověk k dispozici.
 • K (MT) se často lidé obrací v těžkých chvílích :

                                                    např. při změně  zaměstnání,
                                                    při stěhování,
                                                    rozvodu,
                                                    nemoci,
                                                    v době těhotenství,
                                                    menopauzy
                                                    u dětí v době dospívání.


Motýlí masáž představuje pro klienta osvobození tím, že dojde ke zcela
jasnému rozpoznání negativních vlivů a životních vzorců  jež mohou být změněny.

 

 • Není  postavena na léčení  specifických symptomů, ale  vytváří cestu k osvobození od starých bloků a to jak fyzických, tak i psychických - je to cesta rozvoje a růstu.

(MT) JE BEZPEČNÁ PRO KAŽDÉHO, POMÁHÁ VZÍT VLASTNÍ SÍLU DO VLASTNÍCH
RUKOU A UMOŽŇUJE DÁT SMĚR NAŠIM ŽIVOTŮM.

 • Provádí  se lehkým dotykem a pohlazením na vnitřní straně chodidel , na hřbetu dlaní a na hlavě a tím se stimuluje reflexní zóna páteře.

       V těchto částech těla je zachycena  celá časová perioda prenatálního období od početí až po moment narození.  Reflexní zóny obsahují  paměť celého období  těhotenství.  

      Je to jemná a neinvazivní  metoda , která vyvolává příjemné a uvolňující pocity.

JE  TO CESTA PROMĚNY, TAK JAKO SE MĚNÍ  KUKLA  V KRÁSNÉHO MOTÝLA .

 • Můžeme ji  aplikovat jednou za týden.  Doba trvání aplikace je v průměru 60 minut.
 • U dětí je aplikace individuální. 
 • Ihned po aplikaci může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a ve svém způsobu bytí.
 • Po ošetření MT je vhodné odpočívat (klidový režim)

KDY A JAK METAMORFNÍ TECHNIKA VZNIKLA.

 • Metamorfika  vznikla z výzkumů, které v  50. letech započal anglický naturopat a  reflexolog žijící v italském Toskánsku  ROBERT ST. JOHN s autistickými dětmi a dětmi s Downovým syndromem.

 

 • Dr. Robert St. John dospěl na základě těchto výzkumů k poznání , že prenatální období se odráží na některých částech nohou, rukou a hlavy a že události prožité  během těhotenství, kdy se formuje základ naší osobnosti, jsou ty které ovlivňují  náš způsob bytí a jednání.

 

 • Pokračovatelem této metody je GASTON  SAN - PIERRE, Kanaďan, žijící mnoho let v Anglii, který s objevitelem této metody Robertem St. Johnem  spolupracoval v 70. letech a nazval metodu Metamorfní  technikou. V roce 1979 pak založil  The  Metamorphic Association, která se v roce 1983 stala etickou  organizací s cílem podporovat  podvědomí o metamorfní  technice.